ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05138063000 تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش بازار ديپلمات. طبقه اول غرفه138 / تلفن – 07644461158 / پشتيباني 24 ساعته 09334445692 مراجعه نمایید.