راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به نجف
شنبه 1 ارديبهشت 5,000,000
دوشنبه 3 ارديبهشت 5,000,000
شنبه 8 ارديبهشت 6,000,000
دوشنبه 10 ارديبهشت 5,700,000
شنبه 15 ارديبهشت 6,000,000
دوشنبه 17 ارديبهشت 6,000,000
شنبه 22 ارديبهشت 6,000,000
دوشنبه 24 ارديبهشت 6,000,000
شنبه 29 ارديبهشت 6,000,000
دوشنبه 31 ارديبهشت 6,000,000
شنبه 5 خرداد 6,000,000
دوشنبه 7 خرداد 6,000,000
شنبه 12 خرداد 7,000,000
دوشنبه 14 خرداد 7,000,000